Specialchem Beton Panel zestaw do czyszczenia i impregnacji ogrodzeń betonowych

Innowacyjny, nanotechnologiczny produkt do bezbarwnej ochrony ogrodzeń, palisad i paneli betonowych. Preparat skutecznie impregnuje oraz silnie hydrofobizuje powierzchnie betonowe.

Produkt do skutecznego czyszczenia powierzchni betonowych, obrzeży, betonowych płyt tarasowych, architektury ogrodowej wykonanej z beton  i innych wyrobów betonowych.

Szczegóły produktu

Specialchem Beton Panel zestaw do czyszczenia i impregnacji ogrodzeń betonowych

Innowacyjny, nanotechnologiczny produkt do bezbarwnej ochrony ogrodzeń, palisad i paneli betonowych. Preparat skutecznie impregnuje oraz silnie hydrofobizuje powierzchnie betonowe. Dzięki zastosowaniu impregnatu woda i inne zanieczyszczenia nie wnikają do wnętrza powierzchni. Hydrofobizacja powierzchni przeciwdziała ponadto wnikaniu transportowanych przez wodę soli, kwaśnych deszczy, czy innych substancji negatywnie wpływających na beton powodując korozję zbrojenia, pęknięcia, erozję, porostu mchami, wykwitami solnymi, czy pozostawaniem samego brudu.

Hydrofobizacja wpływa również na wytrzymałość betonu i podnosi jego mrozoodporność. W okresie jesienno- zimowym mróz powoduje, że beton jest bardziej narażony na zamarzanie wilgoci powodującej wewnętrzne naprężenia i mikropęknięcia a w konsekwencji  jego wykruszanie się.

Impregnat w zależności od ilości zużytego preparatu wnika nawet do kilku mm co gwarantuje wieloletnią ochronę, estetykę i czystość ogrodzenia.

Trwałość: około 5 lat.

Wydajność: 10 do 15 m2 z 1 litra

Zastosowanie:

  • betonowe panele ogrodzeniowe
  • betonowe palisady
  • murki i słupki betonowe

Metody aplikacji:

opryskiwacz ogrodowy, pistolet HVLP

Właściwości:

  • Łatwy i bezpieczny w użyciu
  • Należy stosować jedna warstwę
  • Penetracja nawet do 10 mm
  • Nie zmienia wyglądu podłoża
  • Odporność na UV, chemię, niskie i wysokie temperatury

Sposób użycia:

Zaleca się stosowanie okularów i rękawic ochronnych.

Zaplanuj impregnację tak aby po jej zakończeniu nie padało przez minimum 3h. Na początku zawsze wykonaj próbę w mało widocznym miejscu i sprawdź czy efekt jest pożądany!

Zabezpiecz folią rośliny oraz wszystkie inne powierzchnie nie mające być impregnowane, szczególnie szkło i stal. W przypadku zabrudzenia należy niezwłocznie wyczyścić te powierzchnie mokrą ścierką lub spłukać wodą. Powierzchnia przygotowa na do impregnacji musi być czysta i sucha.

Nanieś najlepiej za pomocą natrysku odpowiednią ilość preparatu na powierzchnię, ale tak żeby impregnat nie tworzył zacieków – nałóż tylko tyle impregnatu ile beton jest w stanie wchłonąć, nadmiar należy rozprowadzić pędzlem lub usunąć ścierką. Pozostaw do wyschnięcia. UWAGA! Stosuje jedną warstwę lub dwie ale tylko techniką mokro na mokro. Narzędzia należy płukać bieżącą wodą.

Produkt do skutecznego czyszczenia powierzchni betonowych, obrzeży, betonowych płyt tarasowych, architektury ogrodowej wykonanej z beton  i innych wyrobów betonowych. Bardzo dobrze usuwa ciemny osady, zabrudzenia powstałe w trakcie codziennego użytkowania. Odświeża wygląd powierzchni betonowych. Do stosowania w myciu ręcznym, w urządzeniach wysokociśnieniowych oraz maszynach czyszczących. W przeciwieństwie do preparatów kwasowych bezpieczny dla powierzchni i roślinności – biodegradowalny, nie zawiera rozpuszczalników.

 Wydajność:

10 do 20 m2 z litra

Instrukcja:

Zaleca się stosowanie okularów i rękawic ochronnych.

Stosuj na lekko zwilżoną powierzchnię. Przed użyciem, zrób próbę na mało widocznej części powierzchni. Nie stosować na aluminium. Powierzchnie niemające być poddane procesowi czyszczenia należy zabezpieczyć przed czyszczeniem.

W zależności od metody aplikacji i stopnia zabrudzenia stosuj koncentrat lub rozcień maksymalnie 1:10

Opryskiwacz ogrodowy:

rozcieńcz minimum 1:1 z wodą kranową. Lekko zwilż czyszczoną powierzchnię a następnie spryskaj preparat czyszczący. Nie dopuść do wyschnięcia środka na powierzchni, jak zacznie zasychać zroś lekko wodą. Preparat powinien leżeć na powierzchni około 5 do 10 minut. W miejscach wyjątkowo zabrudzonych przeszczotkuj. Spłucz wodą pod ciśnieniem lub najlepiej wodą z myjki ciśnieniowej.

Pianownica:

użyj koncentratu. Lekko zwilż czyszczoną powierzchnię a następnie za pomocą pianownicy nanieś pianę równomiernie na powierzchnię. Nie dopuść do wyschnięcia środka na powierzchni, jak zacznie zasychać zroś lekko wodą. Preparat powinien leżeć na powierzchni około 5 do 10 minut. W miejscach wyjątkowo zabrudzonych przeszczotkuj. Spłucz wodą pod ciśnieniem lub najlepiej wodą z myjki ciśnieniowej.

Skład: wodorotlenek sodu <10%, środki powierzchniowo czynne <20%.

Środki ostrożności:

H319 Działa drażniąco na oczy, H315 Działa drażniąco na skórę, P102 Chronić przed dziećmi, P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody. P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Polecamy również